Home Traktaties Prijzen Bestellen Contact Voorwaarden
Trots Trakteren
Menu

Algemene voorwaarden

Betaling en levering

Nadat u uw bestelling via de site heeft geplaatst, ontvangt u via e-mail een orderbevestiging. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Trots Trakteren.
Mocht u geen orderbevestiging ontvangen neemt u dan contact met op ons.
Betaling dient vooraf te geschieden door overmaking naar het rekeningnummer van Trots Trakteren. Na de orderbevestiging dient het bedrag binnen 14 dagen op de rekening van Trots Trakteren te zijn bijgeschreven. Indien dit niet binnen 14 dagen het geval is wordt uw bestelling geannuleerd.

Verzendkosten

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten binnen Nederland. Levering is ook mogelijk buiten Nederland. Verzendkosten voor levering buiten Nederland op aanvraag.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadigen van pakjes/pakketten tijdens de verzending of voor vertraging tijdens het verzenden.

Levertijd en leverdatum

De levertijd van het traktatiemateriaal is maximaal 7 werkdagen na bijschrijving van het orderbedrag.
Indien Trots Trakteren een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te annuleren voorzover dat noodzakelijk is.

Afleveradres

Indien u aan Trots Trakteren schriftelijk (per e-mail) opgave doet van een adres, is Trots Trakteren gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Trotstrateren per email opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Bestellen

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Trots Trakteren. Trots Trakteren is ten allen tijde gerechtigd een bestelling te weigeren. Indien een bestelling wordt geweigerd, ontvangt u hiervan binnen 14 dagen bericht.

Annulering

Annulering van uw bestelling is alleen mogelijk binnen 14 werkdagen nadat de bestelling geplaatst is.

Garantie

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Trots Trakteren daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Trots Trakteren de keuze de desbetreffende produkten tegen retournering in de orginele verpakking daarvan te vervangen door nieuwe produkten dan wel de factuurwaarde (excl. verzendkosten) daarvan te restitueren.

Aansprakelijkheid

Trots Trakteren stelt zich niet aansprakelijk voor schade toegebracht door gebruik van de geleverde produkten. De klant dient zelf, alvorens een bestelling te plaatsen, de geschiktheid voor alle door Trots Trakteren geleverde produkten voor de betreffende doelgroep te beoordelen. De klant dient daarbij vooral te letten op de bij het voorgedrukte materiaal geleverde onderdelen. Op al onze traktaties wordt op de onderkant van het bakje ons beeldmerk(naam website) afgedrukt.
Trots Trakteren stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor de schade toegebracht als gevolg van bezit van het door Trots Trakteren geleverde traktatiemateriaal noch voor schade toegebracht als gevolg van het aanbieden van traktaties en/of snoepgoed.

Relatief bevoegde rechter

Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer.

Traktaties